#0107 Dinky Toy GB No. 917 Guy Van Spratts

Zustand C.     CHF 85   VERKAUFT 2018/5

#0106 Dinky Toys GB No. 919 Guy Van Golden Shred

Zustand C.     CHF 105     VERKAUFT 2018/5